Lidé nechtějí platit za Českou televizi!

Česká televize je jedinou českou veřejnoprávní televizí poskytující své vysílání celoplošně na území Česka.

Respektujte prosím reklamní blok, služba nejhorší.cz je zdarma.

V průzkum jednoznačně rozhodl, že 99,2% lidí nevidí důvod proč by měli platit za Českou televizi. Dle tvrzení občanů Česká televize není na takové úrovni, že by za ní byli ochotni zaplatit stěžují si také na velkou neprofesionalitu celé televize. Poplatek pro rok 2017 se zvedl z původních 120kč na 135kč což je pro jednu domácnost ročně 1620kč. Zdroj ankety: nejhorší.cz  Ostatní televize žijí z reklam ČT používá také reklamy. Např: 5s reklamní spot na ČT-SPORT během Mistorvství světa v hokeji stojí statisíce za jedno přehrání. Podívejte se sami na ceník reklam České televize.

Autorem fotografie: Česká televize

KDO NEMUSÍ HRADIT TELEVIZNÍ A ROZHLASOVÉ POPLATKY

Samotný zákon ale zároveň vymezuje několik skupin obyvatel, kteří žádné koncesionářské poplatky hradit nemusí. Jde o:

Respektujte prosím reklamní blok, služba nejhorší.cz je zdarma.

  • osoby s oboustranným postižením zraku nebo sluchu
  • cizince nemají na území České republiky trvalý pobyt
  • osoby za hranicí chudoby (s příjmem za kalendářní čtvrtletí menším než 2,15 násobek životního minima)
  • osoby, které nevlastní televizní či rozhlasový přijímač (nutno doložit čestným prohlášením)
  • diváci, kteří sledují TV či rozhlas pouze přes „streamové“ internetové vysílání
  • školy a další vyňaté instituce

Pokuty dané zákonem nejsou zrovna malé. Kromě doměření poplatků obvykle za období jednoho roku se přidává i pokuta 10 000 Kč za každý nenahlášení televizor (domácnosti platí pouze 1x) a 5 000 Kč za každé nenahlášené rádio (domácnosti platí pouze 1x).

Zdroj: www.skrtilek.cz

Autorem fotografie: Česká televize

Sami si udělejte obrázek o tom jestli naše peníze jdou opravdu na kvalitní obsah v České televizi nebo někde jinde. Vyjádřete se v komentářích co si o tom myslíte! 

Autor: nejhorsi.czOvěřený účet
Oficiální profil Nejhorší.cz
REKLAMA